JEDNIČKY
A NULY

Román
o digitální kolonizaci
každodennosti.